Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Taksi Helsinki Oy (Y-tunnus: 0838031-9)
Asesepänkuja 2
00620 Helsinki

 

2. Rekisterin nimi

Taksi Helsinki Oy:n asiakasrekisteri

 

3. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Taksi Helsinki Oy:n (jäljempänä Taksi Helsinki) ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Taksi Helsingin suoramarkkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi). Tietoja voidaan käyttää myös Taksi Helsingin toiminnan ja palveluiden analysointiin, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

 

4. Rekisterin sisältäminen tietojen säännönmukaiset lähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tilaaman palvelun tuottamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterin tiedot kerätään Taksi Helsinki -tilauspalveluiden käytön yhteydessä.

Taksi Helsingin palvelukeskukseen soitetut puhelut nauhoitetaan koulutusta sekä reklamaatioiden jälkiselvittelyä varten. Nauhoitettuja puheluita käsittelevät vain siihen erikseen valtuutetut ja koulutetut henkilöt.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Taksi Helsingiltä tai rekisteröityneet Taksi Helsingin asiakkaaksi. Rekisteri sisältää seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • Henkilön nimi
  • sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • tilattuihin matkoihin liittyviä tietoja
  • asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, laskutukseen liittyvät tiedot)
  • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
  • mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot.

 

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen

ulkopuolelle

Taksi Helsinki ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tilauspalveluiden kautta tehtyjen tilausten tiedot välitetään Taksi Helsinki Oy:n palvelukeskukseen sekä alueella toimiville takseille. Tietoja välitetään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Kuljettaja esimerkiksi kysyy asiakkaan nimeä varmistaakseen, että taksiin astuva asiakas on tilauksen tekijä. Kuljettajalla on myös mahdollisuus soittaa tarvittaessa asiakkaan matkapuhelimeen.

Rekisteritietoja ei siirretä Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa palvelun käyttämistä palvelimista saattaa kuitenkin sijaita näiden ulkopuolella.

 

7. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Taksi Helsingin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Pääsy rekisterin tietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 26 §:n nojalla tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa osoitteeseen:

Taksi Helsinki Oy
Tarkastuspyyntö / Henkilörekisterin tiedot
Asesepänkuja 2
00620 Helsinki

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 1 mainitulle rekisterin pitäjälle.

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.