Defibrillaattori tarkastaja-autossa

Taksi Helsingin taksitarkastajan autossa oleva kannettava defibrillaattori täydentää ensihoidon valmiutta

Suomessa defibrillaattoreja löytyy jo kauppakeskusten ja suurien työpaikkojen tiloissa. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja ne opastavat käyttäjää puheella ja tekstillä. Muualla Pohjoismaissa, esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa laitteita löytyy tällä hetkellä kuitenkin Suomea huomattavan paljon enemmän, Tanskassa on tällä hetkellä 12 000 ja Ruotsissa 11 000 maallikko-defibrillaattoria. Suomessa näihin lukuihin on vielä matkaa.

Kuka tahansa voi saada äkillisen sydänpysähdyksen ilman aikaisempaa sydänsairautta. Sydänpysähdyksen tapahtuessa kyse on ajasta. Jokainen minuutti, jonka aikana puhallus-painanta elvytys ja defibrillaatio viivästyy, heikentää potilaan ennustetta selviytyä.

Tästä lähti liikkeelle HYKS Akuutin, Suomen Ammattiliikenne Akatemian ja Taksi Helsingin yhteisen pilottihankkeen ajatus sijoittaa laite taksitarkastajan autoon, jolloin laite yhdessä koulutetun kuljettajan kanssa täydentää omalta osaltaan ensihoidon valmiutta. Taksitarkastaja-auto on liikkeellä lähes 24/7 ja he saattavat olla apua tarvitsevan lähistöllä jo valmiiksi.

Tarkastaja-auto tullaan liittämään viralliseen hälytysjärjestelmään, jossa älypuhelimen kautta tapahtuva järjestelmä etsii 500 metrin säteellä olevat defibrillaattori-laitteet apua tarvitsevasta ja hälyttää ne paikalle virallisen sairaanhoidon lisäksi. Järjestelmä saattaa huomattavasti nopeuttaa laitteen saamista paikalle.

Toistaiseksi ”Deffa” on taksitarkastajan autossa. Aluksi hankimme kokemuksia laitteen käytöstä. Seuraava luonnollinen askel olisi laitteistomäärän kasvattaminen”, valottaa projektin seuraavia askelia Helsingin Taksiautoilijat ry:n toiminnanjohtaja Anssi Roitto.

Helsingin taksitarkastajat ovat saaneet kohdennetun koulutuksen elvytykseen sekä laitteen käyttöön ammattiliikenteen kouluttamiseen erikoistuneelta Suomen Ammattiliikenne Akatemialta.

 

Lisätietoja:

Ari-Pekka Aarnio, Suomen Ammattiliikenneakatemia Oy, 010 2790 604,ari-pekka.aarnio@liikenneakatemia.fi

Anssi Roitto, Helsingin Taksiautoilijat ry, 040 503 4201, anssi.roitto@taksihelsinki.fi

 

Call Now Button