Taxi priser

Prislistan gäller när ni boka taxi via Taksi Helsinki.
1 – 4 personer

Grundavgift

€/km

€/min

9.00 – 15.00 vardagar mon - fre 3,90 €

0,99 €

0,79 €

fre 23.00 – lö 6.00, lö 23.00 - mon 6.00* 3,90 €

1,19 €

0,99 €

andra tid 3,90 €

1,09 €

0,89 €

*Från kl 15 dag före helgdag och som ej är ordinarie söndag, samt midsommar-, jul- och nyårsafton till kl 06 nästkommande vardag.
Minimum avgift 7,00 €

 

5 - 8 personer

Grundavgift

€/km

€/min

00 - 24 6,90 €

1,59 €

0,99 €

 

Kostnaden används oavsett antal personer om kunden beställer speciellt en stor taxi.
Minimum avgift 10,00 €

Tilläggsavgifter

Pris

 

Förhandsbeställningsavgift -när transporten har beställts minst 30 min innan den avgångstid som kunden har meddelat

6,90 €

 

Stora gods/ Husdjur - transport av större föremål (t.ex. skidor, tv-apparater) och husdjur. Tilläggsavgift får inte debiteras för kundens sedvanliga bagage eller för ledarhund.

2,80 €

 

Godstransport

Hämta inifrån (moms 24%)

5,00 €

Exportera inomhus (moms 24%)

5,00 €

Hemleverans av gods/assistering uder turen

5,00 €

Assistanstilläggsavgift - om kunden behöver assistans och transporten förutsätter invautrustad bil

15,70 €

Assistanstilläggsavgift - som ovan, men assistansen sker i trappor med handräckning eller med trappklättrare

31,40 €

Bårtillägg - innan den egentliga transporten påbörjas hämtas och installeras en bår i bilen som behövs för att transportera kunden

29,20 €