Telefonnummer för beställning och samtalspriser

från utomlands:
Beställning via Helsingfors taxicentral 0100 0700 +358 100 0700
Förhandsbeställningar 0100 0600 +358 100 0600
Automatisk taxibokning (med id-nummer) 0100 7007
Beställning via sms 13170
Invataxibeställningar 0100 0700

Samtalspriser 2,76 €/samtal + 0,35 €/min (
(kötid är gratis i upp till 85 sekunder)

Beställning via SMS 2,50 € per skickat meddelande

Taxi-inspektör    09 8770 2400 (lsa)

Reklamationer kl 9 – 15 tel. 050 309 2963

Samtal som går till Helsingfors taxicentrals servicenummer bandas in för utbildning och behandling av eventuella reklamationer. Endast vissa befullmäktigade och utbildade personer har tillträde till dessa samtal.