Turvallisesti perille

Tervetuloa Turvallisesti perille -kampanjasivulle!

 

Lähisuhdeväkivalta koskettaa Suomessa laajasti eri yhteiskuntaluokkia, mutta monet väkivaltaa kokevista ja tekevistä jäävät avun ulkopuolelle. Taksi Helsingin ja Pääkaupungin turvakoti ry:n helmikuussa alkava kampanja Turvallisesti perille edistää tietoutta turvakotien toiminnasta ja lähisuhdeväkivallasta. Kampanjan avulla halutaan kertoa väkivaltaa kokeville, tekeville ja läheisille, että apua on saatavilla.

Lähisuhde- ja perheväkivalta koskettaa Suomessa laajasti monenlaisia perheitä taustasta riippumatta. Monet väkivaltaa kokevista tai tekevistä eivät kuitenkaan osaa tai uskalla hakea apua. Pääkaupungin turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Karola Grönlund haluaa ennen kaikkea pysäyttää ihmiset aran aiheen edessä.

-Haluamme yhdessä Taksi Helsingin kanssa edistää tietoisuutta siitä, että lähisuhdeväkivalta koskettaa Suomessa monenlaisia ihmisiä iästä tai tuloista riippumatta. Meistä jokainen voi joutua kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaa henkilökohtaisesti tai sivusta. Nyt on aika tehdä asia näkyväksi, edesauttaa avun saamista ja kipeästä aiheesta puhumista, sanoo Grönlund.

Turvallisesti perille -kampanjan avulla edistettävän tietoisuuden lisäksi Taksi Helsinki lahjoittaa viisi senttiä jokaisesta pääkaupunkiseudulla puhelimitse tehdystä taksitilauksesta Lähisuhdeväkivalta-yksikön toimintaan sekä Taksi Helsinki -maksukortteja Pääkaupungin turvakoti ry:n kolmelle turvakodille asiakkaiden taksimatkoihin. Yhditys puolestaan auttaa kouluttamaan Taksi Helsingin kuljettajia kohtaamaan kriisitilanteessa olevan.

-Kuljettajamme on koulutettu kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja tilanteita, joista osa on hyvin haastaviakin. Kuljettajamme on usein ensimmäinen kontakti, kun lähisuhdeväkivaltaa kokenut hakeutuu turvaan. Tarinat näistä kohtaamisista ovat herättäneet meissä halun auttaa kuljettajiamme näissä kohtaamisissa, mutta myös laajemmin kiinnittää huomiota ongelmiin, jotka ovat tähän asti jääneet yhteiskunnassamme liian vähälle huomiolle, sanoo Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.

Taksimatka on usein linkki turvattomasta turvalliseen

Pääkaupungin turvakoti ry:n kolmen turvakodin yhtenä keskeisenä tehtävänä on tarjota välitöntä lyhytaikaista kriisiapua ja turvattua asumista väkivallan uhan alla eläville. Usein turvattoman kodin ja turvallisen turvakodin välillä on taksimatka.

-Taksi on meille arjessa merkittävä yhteistyökumppani. Asiakkaamme saapuvat usein kotoa taksilla turvakotiin, siirtyvät turvakodista toiseen yksikköön tai joissakin tapauksissa palaavat myös kotiin. Erityisen tärkeää on meidän näkökulmasta se, että taksi vie asiakkaamme turvallisesti perille, eikä jätä ihmistä yksin vaikealla hetkellä, lisää Grönlund.

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen jakaa Grönlundin näkemyksen yhteistyön tärkeydestä.

-Turvakodit tekevät mittaamattoman arvokasta työtä tarjotessaan ihmiselle turvallisen paikan hädän hetkellä. Myös meille turvallisuus on keskeinen arvo ja palvelulupauksemme kulmakivi. Taksin yhteiskunnallinen merkitys kulminoituu siihen, että me olemme usein taho, joka auttaa hädässä olevan ihmisen perille – oli paikkana sitten turvakoti tai jokin muu, kertoo Kantonen.

Apua lähisuhdeväkivaltaan on saatavilla 

Välitöntä kriisiapua tarjoavien turvakotien lisäksi Pääkaupungin turvakodeilla on lähisuhdeväkivaltatyön-yksikkö, joka on ainoa perhetyöskentelymallia toteuttava toimija Helsingissä. Yksikkö toimii sekä kokijoiden että tekijöiden tukijana ja keskusteluapuna, auttaa pariskuntia sekä asiakkaiden lapsia ja nuoria.

-Tärkein viestimme on ehdottomasti se, että apua on saatavilla. Sen lisäksi haluamme kannustaa ihmisiä kohtaamaan lähimmäistensä hätä. Ajattelemme usein, että väkivalta on häpeällinen asia, johon on vaikea puuttua ulkopuolisena. Kuitenkin jo asiasta kysyminen, avun piiriin auttaminen ja rinnalla kulkeminen on iso asia, kuvailee Grönlund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

Jari Kantonen, toimitusjohtaja, Taksi Helsinki Oy, puh. 040 543 1438, jari.kantonen@taksihelsinki.fi

Karola Grönlund, toiminnanjohtaja, Pääkaupungin turvakoti ry, 044 275 3006,
karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi

 

 

Call Now Button