Uudet tilausvälityssopimukset

Välitysjärjestelmään valittujen hakijoiden tulee täyttää sisäänottojärjestelmässä määritetyt peruskriteerit ja annetut lupaukset koko välityspalvelusopimuksen voimassaoloajan.

Peruskriteerit jakautuvat kahteen ryhmään, jotka ovat

  • hakijaa koskevat peruskriteerit ja
  • ajoneuvoa koskevat peruskriteerit.

 

Peruskriteerien lisäksi valinnassa sovelletaan ns. pisteytettäviä kriteerejä.

 

Hakuohjeet

Haku on avoinna 15.3. - 14.4.2019 välisenä aikana. Tämän jälkeen hakemusten käsittelyyn varataan aikaa noin kuukausi, joten näin olleen uusien sopimusten tekeminen alkaa aikaisintaan 13.5.2019

Hakija on oikeutettu ensisijaisesti hakemaan yhtä autoa välitysjärjestelmään. Hakija voi kuitenkin halutessaan jättää useamman hakemuksen, joita käsitellään siinä tapauksessa, että riittävää määrää hyväksyttäviä hakemuksia ei ensivaiheessa löydy. Yhdeksi hakijaksi tulkitaan saman konserniin kuuluvat tai saman omistajan kaikki osakkuusyritykset.

Mukaan hyväksytty autoilija maksaa tilausvälitykseen liittymisestä 6000 euroa (+ alv 24%) sekä kuukausittain veloitettavan välityspalvelumaksun (tällä hetkellä 316 euroa + alv 24%).

Hakemuksen lähettämisen yhteydessä hakijan tulee suorittaa ennakkomaksu 3 000 € per hakemus. Jos hakija tulee valituksi, ennakkomaksu on osasuoritus lopullisesta liittymismaksusta.

Valituksi tulleen hakijan on aloitettava liikennöinti 6 kuukauden sisällä välitysjärjestelmään liittymisestä.

 

Ohje liittymismaksun suorittamisesta:

Maksu tulee olla suoritettuna hakemusta jätettäessä.

Tilinumero: FI32 5780 3820 1208 70

Viestikenttään yrityksen y-tunnus sekä välitykseen aiotun ajoneuvon rekisterinumero, mikäli hakuvaiheessa jo tiedossa
(esimerkiksi: 1234567-8, ABC-123)

Jos hakijaa ei valita, hakijalle palautetaan 2700 € ja hän saa myös kuitin käsittelymaksusta, 300 € (sis.alv 24%).

Lisätietoja: autoilijasopimukset@taksihelsinki.fi

 

Taustaa

Taksivälityskeskukset, kuten Taksi Helsinki Oy, ovat Suomessa lähes poikkeuksetta rakentuneet siten, että yhtiön välityksessä olevat taksiautoilijat omistavat välitysyhtiötä ja ovat samaan aikaan keskenään kilpailevia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia. Kun laki liikenteen palveluista tuli voimaan 1.7.2018, myös kilpailulainsäädäntöä alettiin täysimääräisesti soveltaa taksialalla.

Kaikkien yritysten tulee huolehtia siitä, ettei niiden toiminta sulje tehokkaita jo markkinoilla toimivia kilpailijoita tai uusia alalle tulijoita pois markkinoilta sellaisella tavalla, joka ei ole yhdenmukainen kilpailulainsäädännön kanssa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan myös välityskeskusten on näiltä osin huolellisesti itse arvioitava menettelytapojensa lainmukaisuus.

 

Objektiiviset kriteerit Taksi Helsinki Oy:n tilausvälitykseen pääsemiseksi

Edellä mainituista syistä Taksi Helsinki Oy on päättänyt laatia objektiiviset liittymisehdot kaikille välitysjärjestelmään haluaville autoilijoille. Ehtoja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkiin autoilijoihin.

Taksi Helsinki Oy:n brändi halutaan säilyttää asiakkaan näkökulmasta edelleen laadukkaana ja sitä tukevat asianmukainen kalusto ja ammattitaitoiset kuljettajat.

Välitysjärjestelmään valittavien hakijoiden tulee täyttää sisäänottojärjestelmässä määritetyt peruskriteerit koko välityspalvelusopimuksen voimassaoloajan.

 

 

Call Now Button