Kelan sähköinen suorakorvaus

Asiakkaat tilaavat kela-kyydin oman alueensa tilausnumerosta. Uudenmaan asiakkaat tilaavat kela-kyytinsä Helsingin-Uudenmaantaksit Oy:stä eli HUT-keskuksesta.

Numerot ovat:

  • 0800 96 130 (suomi)
  • 0800 96 140 (ruotsi)

 

Asiakas saa kelalta kyydistä korvauksen vain, jos matkat tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Jos asiakas tilaa taksin muualta tai ottaa lennosta, joutuu hän maksamaan kyydin kokonaan itse.

Autoilijoiden ja kuljettajien numerot ovat

HUT

  • 09 752 52 500 (tilauksen sisältöön liittyvät asiat, reittimuutokset ja poikkeamat matkalla)
  • 09 752 52 340 (vakiotaksikyydit)

 

Taksi Helsinki

Kela-kyytien maksuliikenneasiat

  • 09 8770 24 44

 

Linkki Kelan sivuille  kuljetuspalveluntuottajille suunnatusta tiedosta matkakustannusten korvaamisesta sairausvakuutuslain mukaan.

 

Kela-taksat

Mittariohjeet Kela-kyyteihin:

MegTax (Huom! Tätä ei ole vielä päivitetty uuden taksaluokituksen mukaisesti, ohje toimii kyllä samoin muutoin)

Semel yksi matkustaja

Semel yhdistelmämatka

MUISTA AJAESSASI KELA-KYYTEJÄ:

Kela-kortti

Kysy aina asiakkaalta kyydin alussa Kela-kortti. Tarkasta siitä asiakkaan henkilöllisyys ja vastaavuus ajotarjoukseen sekä mahdollinen kortin voimassaoloaika.

Jos asiakkaalla ei ole Kela-korttia mukana, tulee kuljettajan ilmoittaa siitä välittömästi HUT-keskukseen (09 752 52 500).

Omavastuu

Asiakkaan omavastuu on 25 euroa. Mikäli kyyti maksaa alle tämän, veloitetaan asiakkaalta vain kyydistä kertynyt summa.

Jos asiakkaan vuosiomavastuu on täyttynyt, asiakas saa tästä Kelalta vuosiomavastuukortin, jota näytämällä ei tarvitse maksaa lainkaan omavastuuta matkasta.

Poikkeamat matkalla

Asiakas voi poiketa matkalla apteekissa. Jos pysähdys kestää maksimissaan 15 minuuttia, kuuluu odotus matkan hintaan. Jos kesto menee tämän yli, tulee siitä ilmoittaa HUT-keskukseen (09 752 52 500). Odotusaika pitää näkyä kuitissa eli siirrä mittari odotuksen ajaksi odotustaksalle (nollataksa).

Asiakas voi poiketa matkalla myös kaupassa, mutta maksaa itse käynnistä syntyvän odotustaksan osuuden. Odotusajaksi mittari tulee laittaa KASSALLE (Semel)/STOP (MegTax). Kuljettaja arvioi odotusajasta syntyvän veloituksen (0,59 €/min)
ja veloittaa tämän asiakkaalta vasta kelakyytisuorituksen jälkeen erikseen sopimusajolla. Odotusaika ei saa näkyä Kela-kyytisuorituksessa, eikä lisätä maksua Kelalle menevään kyytisuoritukseen!

Saattajat

Asiakkaalla voi olla saattaja mukana. Tämä yleensä lukee tilauksessa. Mikäli saattajaa ei mainita tilauksessa ja sellainen asiakkaan mukana tulee, kannattaa siitä ilmoittaa HUT-keskukseen ((09 752 52 500).

Vakiotaksi

Asiakkaan vastuulla on  etsiä itse vakiotaksikuljettajansa. Kuljettaja ilmoittaa vakiotaksikyydit HUT-keskukseen joko puhelimitse 0100 84 340 ja/tai lomakkeella. Lomakkeen käyttö on maksutonta, se vaati ainoastaan rekisteröinnin HUT:n kotisivuilla (www.hu-taksit.fi).

Lomakkeella on Kelan ohjeistuksen mukaan matkat tilattava viimeistään edellisenä päivänä klo 14:00 mennessä. Mikäli tilaus tulee myöhemmin, on se soitettava numeroon 0100 84 340.