Kursseillamme kokeneet opettajat opettavat aidontuntuisessa taksiympäristössä, jossa on käytössä mittarit, kortinlukijat ja kyydinvälitysjärjestelmä. Oppiminen on tehokasta, kun laitteisto vastaa todellisuutta. Kursseillamme annetaan kaikki taksinkuljettajaksi pyrkivälle tarpeelliset tiedot.

Taksinkuljettajan koulutus jakaantuu kahteen osaan: 

  • peruskurssiin ja
  • paikallistuntemusosioon.

 

Peruskurssilla annetaan taksinkuljettajan ammatin perustiedot ja -taidot. Viranomaisen järjestämisvastuulla kurssin päätteeksi suoritettava loppukoe on koko maassa samanlainen. Kokeen voi suorittaa Helsingin Taksiopistossa jolloin kokeen hinta lisätään kurssimaksun hintaan tai Ajovarma Oy:n kuljettajakokeita järjestävässä toimipisteessä, vaikka kurssin olisi käynyt Helsingin Taksiopistolla. Jokainen kurssimme käynyt saa todistuksen.

Peruskurssin aiheina muun muassa seuraavat alueet:

  • taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset
  • liikenneturvallisuus ja taksiliikenteen turvallisuus
  • taksinkuljettajan vastuut ja velvollisuudet
  • asiakaspalvelu ja taksipalvelujen laatu erilaiset kuljetustarpeet ja matkustajaryhmät huomioon ottaen
  • taksiliikenteen käytännöt ja käyttöjärjestelmät
  • taksinkuljettajan työkyky ja työturvallisuus

 

Paikallistuntemus koulutetaan erillisenä neljän päivän koulutuksena peruskurssia seuraavalla viikolla. Paikallistuntemuksen osaaminen tutkitaan erillisellä kokeella paikallistuntemuskurssin päätteeksi. Helsingin Taksiopisto kouluttaa paikallistuntemusta vain Helsinkiin taksinkuljettajaksi aikoville. Paikallistuntemusosiossa opetetaan Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun katu- ja paikallistuntemus.

taksikurssi-iso

Call Now Button