Lakisääteiset vaatimukset alalle pääsyyn:

 

  • olet saanut B-luokan ajokortin vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa,
  • et ole ajokiellossa,
  • täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset
  • olet suorittanut hyväksytysti Traficomin taksinkuljettajan kokeen ja
  • sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- tai sakkorekisterimerkintöjä.

 

Sinulle ei voida myöntää taksinkuljettajan ajolupaa, jos et täytä yllä mainittuja edellytyksiä tai syyllistynyt viimeisen viiden vuoden aikana rikos- tai sakkorekisteristeristäsi ilmeneviin seuraaviin tekoihin:

  1. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus tai kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
  2. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko, seksuaalirikos, henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, vapauteen kohdistuva rikos, omaisuusrikos, ryöstö, kätkemis- tai rahanpesurikos tai huumausainerikos ja olet saanut siitä ehdollisen tai ehdottoman vankeustuomion.
  3. Olet saanut sakkotuomion edellä kohdassa 2 listattujen rikosten vuoksi, ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.
  4. Olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin.
  5. Olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen, se on merkitty sakkorekisteriin ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.

 
 

Mikäli hakijalla on jonkun muun maan kuin Suomen myöntämä ajokortti, tai hän ei ole muusta syystä vakuuttunut esteettömyydestään saada taksinkuljettajan ajolupaa, häntä pyydetään henkilökohtaisesti ottamaan yhteyttä Traficomiin jo ennen kurssille hakeutumista.

Traficomin sopimuskumppanina toimii Ajovarma, jonka toimipisteissä käsitellään ajokortteihin liittyvät ja muut lupahakemukset.

Ajovarman toimipisteet

Taksi Helsingin vaatimukset

 
Taksi Helsinki edellyttää kuljettajiltaan taksamittarin ja tilausvälityspäätelaitteen käytön hallitsemista sekä pääkaupunkiseudun paikallistuntemusta. Koulutuksen näihin kuljettaja saa Helsingin Taksiopiston taksinkuljettajakurssilla.

Oppilaat ovat velvollisia tarvittaessa osoittamaan kielitaitonsa sekä taksilaitteiden hallinnan.

Call Now Button