Kela-taksikyydit

Kela-taksien suorakorvausmatkat HUS:n alueella tilataan HUT-tilauskeskuksesta

 

  • suomenkielinen palvelu    0100 84 000
  • betjäningen på svenska    0100 84 001

 

(1,74 €/puh. + pvm/mpm)

 

Lisätietoa osoitteesta:

http://www.hu-taksit.fi/

 

Kelan suorakorvauksen voi saada heti taksissa

 

Sähköisen suorakorvausjärjestelmän ansiosta asiakas saa Kela-korttinsa esittämällä matkakorvauksen heti taksissa. Hän maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden, joka on 25,00 euroa yhdensuuntaiselta matkalta (v.2016). Suorakorvaus vähentää taksiyrittäjien paperityötä ja asiakkaiden tarvetta hakea matkakorvaus Kelasta jälkikäteen.

Kela on ottanut keskitetyn tilausmenettelyn käyttöön koko Suomessa.

Käyttöön otettavassa järjestelmässä asiakkaan matkan tilaustiedot siirtyvät sähköisesti Kelaan suorakorvauksen käsittelyä varten. HUS-alueella suorakorvaukset käsitellään Helsingin vakuutuspiirissä.

Uuden järjestelmän ansiosta asiakkaan vuotuinen matkakattokertymä päivittyy nopeasti ajan tasalle.  Matkakaton täytyttyä Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191), eikä hänen tarvitse maksaa enää matkan omavastuuosuutta kuluvana vuotena.

Taksimatkojen keskitetty tilausvälitys mahdollistaa myös Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistelyn. Yhdistely hillitsee tehokkaasti matkoista kertyviä kustannuksia. Matkojen yhdistelyllä säästettiin vuonna 2013 lähes 10 miljoonaa euroa, vaikka suorakorvausmenettely ja siihen liittyvä matkojen yhdistely oli tuolloin käytössä vasta osassa Suomea. Asiakkaan matkaa ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuollon edustaja on katsonut, ettei se ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista.

Vaikeavammaisille asiakkaille tuttu taksi
Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat sekä yksin matkustavat tai vaikeasti sairaat lapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan, voivat edelleen käyttää tuttua taksinkuljettajaa eli vakiotaksia. Näitä matkoja ei myöskään yhdistellä. Vakiotaksiasiakas ei tilaa matkaa tilausvälityskeskuksesta vaan sopii siitä suoraan kuljettajan kanssa. Kuljettaja ilmoittaa asiakkaan matkatilaukseen liittyvät tiedot tilausvälityskeskukselle. Vakiotaksiasiakkuudesta tulee asiakkaan sopia suoraan Kelan kanssa.

Asiasta lisää tietoa Kelan omilta sivuilta