Yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 26.4.2018

Kutsu Taksi Helsinki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Taksi Helsinki Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Aika: torstaina 26.4.2018 kello 11.00

Paikka: Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48, 00130 Helsinki)

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.00.

Kokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan on tarvittaessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajaa edustavan asiamiehen tulee esittää valtakirja, josta ilmenee:
- osakkeen numero
- asiamiehen nimi.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaiset asiat
2. Muut asiat: pyydetty selvitys Taksi Helsinki Oy:n 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätösten perusteella tehdyistä muutoksista yhtiöjärjestykseen

Taksi Helsinki Oy, Hallitus