Yli 70 prosenttia suomalaisista tyytyväisiä nykyisiin taksipalveluihin

TNS-Gallupin tekemän kyselytutkimuksen mukaan 71 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä nykyisiin taksipalveluihin kotipaikkakunnallaan. Päällimmäiseksi syyksi tyytyväisyydelleen he ilmoittavat sen, että taksin voi tilata helposti ja milloin tahansa. Suomalaiset arvostavat myös taksien laadukkaita ajoneuvoja ja taksien nopeaa saapumista. Tyytymättömiä nykypalveluihin oli 7 prosenttia vastanneista. Kyselytutkimukseen osallistui runsaat 1000 vastaajaa eri puolilta Suomea. Kyselyn tilasivat TNS-Gallupilta Taksi Helsinki ja Lähitaksi.

Tiivistelmä TNS-Gallupin tekemästä tutkimuksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan liikennekaariuudistusta, jonka odotetaan tuovan taksialalle merkittäviä uudistuksia. Toisin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu lakiesitys poikkeaa merkittävästi hallituspuolueiden syyskuussa sopimasta kompromissista.

Me taksialan toimijat näemme, että lakiesitys uhkaa romuttaa peruuttamattomasti ammattimaisen liikenteen harjoittamisen toimintaedellytykset koko valtakunnan alueella ja erityisesti pääkaupunkiseudulla”, Taksi Helsingin hallituksen puheenjohtaja Jukka Kuusisto toteaa.

Lakiesityksen mukaan taksiliikenne säilyy edelleen luvanvaraisena. Samalla taksialan toiminta avautuu kuitenkin erilaisille liikennemuodoille, esimerkiksi mopo-, kuorma-, linja- ja pakettiautoille. Tällä ratkaisulla luvanvaraisuus vesittyy ja menettää merkityksensä.

Vain henkilöautoja koskevilla lupaehdoilla ei ole muuta kuin kansalaisia harhauttava vaikutus. Liikenne- ja viestintäministeriön esittämä muutos romuttaa peruuttamattomasti nykyisen hyvin toimivan ja asiakkaiden arvostaman taksijärjestelmän. Tilalle tulee täysin hallitsematon ja harmaan talouden mahdollistava sekä asiakasturvallisuuden vaarantava toimintaympäristö”, Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen varoittaa.

Taksi Helsingin Jukka Kuusisto toteaa, että taksialan uudistuksen laajuudesta huolimatta kansalaisten tosiasiallinen suhtautuminen taksipalveluiden nykytilanteeseen on jäänyt valitettavan vähälle huomiolle.

Asiakkaiden mielestä taksijärjestelmä ei kaipaa radikaalia uudistamista. Nykyjärjestelmä päinvastoin nauttii kyselyn perusteella erittäin laajaa kannatusta. Pelkona on, että liikennekaaren myötä ollaan korjaamassa jotain, mikä ei ole rikki. Samalla heikennetään palvelutasoa, johon asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä”, Kuusisto toteaa.

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisille erityisen tärkeitä tekijöitä taksitoiminnassa ovat hinnoittelun selkeys, palveluiden ympärivuorokautinen saatavuus kaikkialla Suomessa sekä taksinkuljettajien velvollisuus kouluttautua palvelemaan myös erityisryhmiä, kuten näkövammaisia, vanhuksia ja liikuntarajoitteisia asiakkaita.

Liikennekaariuudistus uhkaa heikentää juuri näitä suomalaisten tärkeiksi kokemia asioita ja vaarantaa koko maan kattavan laadukkaan ja asiakasturvallisen taksiliikennejärjestelmän. Asiakkaiden näkökulmasta palveluita ollaan nyt viemässä väärään suuntaan. Jos liikennekaari toteutetaan lakiesityksen mukaisesti, uhrataan samalla asiakkaiden korkealle arvostamat tekijät, joista suomalainen taksi tunnetaan”, Lähitaksin Juha Pentikäinen toteaa.

 

Call Now Button