Anssin blogi

Helsingin Taksiautoilijat ry:n toiminnanjohtaja Anssi Roitto

Anssi Roitto

14.12.2018

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT ry:n sääntöjen mukainen vaalikokous pidettiin Valkoisessa Talossa 25.11. Kokouksessa käsiteltiin ennen vaalikokousasioita yhdistyksen johtokunnan esitystä yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Yhdistyksen kokous ei uusia sääntöjä hyväksynyt ja yhdistyksen vanhat säännöt jäävät toistaiseksi voimaan. Vaalikokouksessa valittiin erovuoroisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kuusiston tilalle uusi puheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuosina 2019 - 2020 Harry Kankaanpää. Tunnen Harryn jo pitkän ajan takaa ja uskon että yhteistyö tulee olemaan molemminpuoliseen luottamukseen perustuvaa.

JOHTOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ JÄI pois puheenjohtaja Kuusiston lisäksi Juhani Pitsinki. Haluan tässä yhteydessä kiittää heitä näistä vuosista, joita olen saanut heidän kanssaan viettää. Yhteistyö on ollut helppoa ja vaikka välillä onkin erimielisyyksiä ollut - niin kuin elämässä usein on - erimielisyydet aina johtuneet asioista, ihmisten ei ole koskaan tarvinnut riidellä. Toivotan teille mitä parhainta jatkoa ja toivottavasti yhteydenpito säilyy, vaikka päivittäinen työhön liittyvä kanssakäyminen päättyy.

YHDISTYKSEN VAALIKOKOUS vahvisti jäsen- ym. maksut vuodelle 2019. Koska sääntömuutosta ei hyväksytty, perustuu jäsenmaksu edelleen nykyisten sääntöjen mukaisesti jäsen- ja automaksuun. Taksiliiton jäsenmaksu perustuu autoilijan itsenä ilmoittamaan liikevaihdon määrään. Koska yhdistyksellä ei uuden lainsäädännön voimaan tulon myötä välttämättä ole oikeaa tietoa yrittäjän nykyisestä automäärästä, pyydän ilmoittamaan sen toimistolle, jos automäärään on tullut muutoksia 1.7.2018 jälkeen. Yhdistyksen jäsen- ym. maksut pysyivät samoina kuin vuonna 2018 ja ovat nähtävissä toisaalla tässä lehdessä.

MAAILMA MUUTTUU ja sen myötä mekin. Johtokunta on 3.12. pitämässään kokouksessaan päättänyt, että ajovuorolistaa ei enää tehdä, eikä sitä siis lehdessä julkaista. En tiedä kuinka kauan ”lista” on painettuna versiona lehdessä ollut, mutta useita vuosikymmeniä joka tapauksessa. Lainsäädäntö ja sen myötä toimintaympäristömme on nyt muuttunut sellaiseksi, että lista on täysin menettänyt merkityksensä. Merkityksetöntä ei siis ole syytä säilyttää. Lista ei siis enää ilmesty. Jos tarvitset työvuorosuunnittelun pohjaksi listan excel -pohjan, ole yhteydessä minuun.

ON TAAS AIKA hiljentyä joulun viettoon. Haluan omasta ja toimiston väen puolesta kiittää kuluneesta vuodesta. Vuosi on ollut tapahtumarikas ja varsin myrskyisä. Uskon, että yhteistyötä tekemällä hyvässä hengessä uuden lainsäädännön tuomat haasteet toimialallemme saamme ratkottua. Tänäkin vuonna yhdistys kerää varoja Lastenklinikka os. 10 pikkupotilaille ja heidän vanhempiensa virkistykseen. Oman jouluni nyt jo viidettä kertaa aloittaa vierailu osastolla. Se saa huomaamaan, että omat ongelmat ovat kuitenkin aika pieniä. Tai oikeammin - niitä ei ole. Keräys on edelleen käynnissä Palvelupisteellä ja Metsälän Nesteellä.

ALKAVA VUOSI tuo muutoksia työnantajana toimimiseen. Uuden tulorekisteriasetuksen myötä on palkkojen ilmoittaminen verottajalle ja vakuutusyhtiöihin tehty tiukemmaksi ja palkat tulee ilmoittaa sanktion uhalla jo viimeistään viisi päivää palkanmaksun jälkeen. Aiheesta kirjoittaa tarkemmin Vieraskynäpalstalla Harri Kolu Taxifacta Oy:stä.

TOIVOTAN KAIKILLE jäsenille, sidosryhmien edustajille ja yhteistyökumppaneille oikein hyvää ja rauhallista joulua ja menestystä kaikissa toimissanne vuonna 2019.

-Anssi