Vieraskynäpalsta

HARRI KOLU, TAXIFACTA

- -Kirjoitus julkaistu Helsingin Taksiautoilijat ry:n jäsenlehdessä 1/2019-

Tulorekisteri muuttaa taksien palkkalaskentaa ja ilmoittamista

Mikä tulorekisteri? Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää yksilötasolla reaaliaikaiset tiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa se koskee kaikkia palkanmaksajia ilman siirtymäaikoja. Ensi vuoden alusta alkaen kaikki maksetut palkat on ilmoitettava tulorekisteriin, josta tulotiedot välitetään edelleen mm. verohallinnolle, eläkevakuutusyhtiölle, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturmavakuutusyhtiölle. Tulorekisteri perustuu lakiin tulotietojärjestelmästä.

Mikä muuttuu ilmoittamisessa? Vuoden 2019 alusta alkaen jokaisesta palkanmaksusta on 5 päivän kuluessa annettava ilmoitus tulorekisteriin. Ilmoitus sisältää palkkatiedot palkansaajakohtaisesti eriteltynä siten, että palkkatietoja hyödyntävät tahot voivat niitä hyödyntää. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkea palkkaa, myös yrittäjälle itselleen maksamaa palkkaa. Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu, joka on ensimmäisen 45 päivän aikana 3 euroa/päivä, enintään 135 euroa ja sen jälkeen 135 euroa + 1 % veronalaisen palkan määrästä tai sitä suuremman eläkevakuusmaksun alaisen palkan määrästä. Ilmoitustahdin nopeuttaminen ei muuta palkoista maksettavien verojen tai eläkevakuutusmaksun maksupäivää, mutta saattaa nopeuttaa eläkevakuutusmaksun maksamista, jos ilmoitukset on nyt annettu myöhässä tai jos eläkevakuutusmaksu on perustunut todellista palkkaa pienempään ennakkopalkkasummaan. Palkkojen sivukulut tulevat siis jatkossa nopeammin maksuun, mutta oikeamääräisinä.

Mikä muuttuu palkanmaksussa? Useat autoilijat ovat laskeneet kalenterikuukauden aikana työntekijöille palkan ja ilmoittaneet palkanmaksutiedot kuukauden lopussa tilitoimistolleen, joka on antanut autoilijan puolesta palkoista kausiveroilmoituksen, mahdollisesti eläkevakuutusyhtiön kuukausi-ilmoituksen ja vuoden lopussa vuosi-ilmoitukset. Ensi vuoden alusta alkaen tämä toimintamalli ei enää toimi. Tulorekisteri ei sinällään ota kantaa, kuinka usein autoilija voi työntekijöilleen palkkaa maksaa, mutta velvoittaa antamaan jokaisesta palkanmaksusta ilmoituksen tulorekisteriin. Käytännössä manuaalinen palkanlaskenta tulee siirtymään tulorekisteriä hyödyntäviin palkanlaskentaohjelmiin, sillä tietojen kerääminen ilmoitukselle esim. excel-taulukosta on hidasta ja virhealtista.

Taloushallintokustannukset saattavat nousta. Tulorekisteri-ilmoittamisella voi olla vaikutusta yrittäjän taloushallintokustannuksiin, jos omatoiminen palkanlaskenta siirtyy tilitoimistolle etenkin silloin, kun palkka-ajoja on useita kuukaudessa ja palkansaajia paljon. Taksiautoilijan kannattaa tiedustella tilitoimistostaan, onko heidän käyttämä palkanlaskentaohjelma tulorekisteriyhteensopiva ja millä perusteilla tilitoimisto veloittaa ensi vuoden alusta autoilijaa palkanlaskentapalveluistaan. Autoilijan kannattaa sen jälkeen punnita, ostaako palkanlaskentapalvelun kokonaan tilitoimistolta vai haluaako osallistua siihen jossakin määrin itse. Markkinoilta löytyy pilvipohjaisia palkanlaskennan ohjelmistoja, joilla autoilija voi hoitaa palkanlaskennan myös tilitoimistoaan vaihtamatta.

Valtuutukset kuntoon! Autoilija voi antaa tilitoimistolleen valtuutuksen asioida tulorekisterissä tämän puolesta. Nykyisin laajasti käytössä oleva Katso-valtuutus toimii lain muutoksen jälkeenkin, kunhan valtuutuksen on laajentanut tulorekisterin rooleihin. Jos tilitoimisto on hakenut autoilijan nykyisen valtuutuksen ns. valtakirja -menettelyllä, valtuutuksen laajennuspyynnön tekee autoilijan puolesta tilitoimisto eikä autoilijan tarvitsee kuin hyväksyä sähköpostiinsa saama pyyntö pankkitunnuksillaan. Jos autoilijalla on Katso-palvelun pääkäyttäjäoikeudet, autoilija antaa valtuutuksen laajennuksen tilitoimistolle itse Katso-palvelussa (yritys.tunnistus.fi). Katso-valtuudet korvautuvat vuoden 2019 aikana Suomi.fi –valtuutuksilla.